Regulamin

Regulamin „Dance for Beginners”

STUDIA INDYWIDUALNEJ NAUKI TAŃCA Discofox Dance School sp.zo.0

§1

Pragniemy prowadzić kursy indywidualne na zasadach wzajemnego szacunku, wyrozumiałości i otwartości, stąd wiele zasad zapisanych może się rozmijać z docelową współpracą.

Staramy się być elastyczni.

Zrobimy dla Was wiele , pod warunkiem ze Wy też dacie z siebie bardzo dużo, chcemy aby zasada WIN& WIN gdzie obydwie strony są usatysfakcjonowane była myślą przewodnią Naszej Szkoły, jednakże specyfika współpracy w przygotowywaniu choreografii lub zajęć indywidualnych wymusza nakreślenie pewnych zasad, które pozwolą utrzymać równowagę w relacji klient/ instruktor/ szkoła.

§2

Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca oraz nauki indywidualnej jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu

§3

Przed rozpoczęciem zajęć klient ma obowiązek poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych, aby instruktorzy mogli dostosować poziom ćwiczeń do możliwości uczniów. Jednocześnie Szkoła Tańca nie odpowiada za wszelkie urazy na skutek ćwiczeń na zajęciach, a w szczególności w przypadku zatajenia tej informacji przez ucznia.

§4

Zajęcia indywidualne to nauka tańca w  sali z lustrami lub w domu klienta pod nieustannym okiem instruktora, nauka choreografii, wiąże się również z przygotowaniem choreografii lub ewentualnym doborem lub zmiksowaniem muzyki co nie obciąża klienta dodatkowymi kosztami.

Klient w pierwszej kolejnosci zakupuje czas Szkoły Tańca w postaci pakietow lekcji indywidualnych. Szkoła Tańca, może zaanagazować się w klienta dodatkowo zatrudniajac drugiego instruktora aby byla mozliwosc cwiczen zarowno z partnerem i partnerka, lub w przypadku wywiazania sie ze stworzenia choreografii, wspolnie dobrac uzupelniajacy program np tanca uzytkowego, wszystko to zalezy od mozliwosci Szkoly w danym czasie a takze od szybkosci procesu uczenia sie klienta.

Nie ma możliwości odstąpienia od umowy,po dokonaniu płatności, ze względu na dość specyficzny rodzaj zamówienia przez klienta, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem; także Pierwszy Taniec nie jest produktem spójnym dla każdego, jest to usługa WYSOCE ZINDYWIDUALIZOWANA.

§5

Preferujemy zakup pakietów lekcji zgodny z cennikiem, za który pobierana jest opłata z góry na wskazane konto do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu .

W przypadku zarezerwowania pakietu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu pobierana jest zaliczka w wysokości 300 zł na konto Szkoły. W przypadku sezonu ślubnego i dużego zainteresowania Naszymi usługami, Szkoła może zażądać zaliczki lub całosci pakietu przed rozpoczęciem zajęć nawet jesli zajecia rozpoczna sie za ponizej 24 godzin lub obowiazkowo w przypadku dojazdu do klienta poza teren Poznania.

Pełna opłata płatna z góry pobierana jest obowiązkowo w przypadku SYSTEMU REZERWACYJNEGO , kiedy klient rezerwuje wcześniej lekcje tańca, za co otrzymuje znacznie tańszą cenę pakietu, zgodną z cennikiem rezerwacyjnym i cennikiem Sklepu internetowego.

Preferujemy zakup pełnego pakietu, który rozumiemy jako zakup pełnej obsługi pary ślubnej, z wszystkimi możliwymi dodatkami, przelewem lub za pomocą sklepu internetowego.

Zakup pakietu wiąże się z deklaracją odbycia kursu lub współpracy w zakresie choreografii, Za zakup można brać deklaracje słowną, wpłatę, email na kontakt@discofoxpoznan.pl , lub wysłaną wiadomość na fan page na facebooku. Zakup wiąże się z rezerwacją terminów lekcji, które należy zarezerwować najpóźniej na pierwszej lekcji z pakietu, które zawsze potwierdzamy drogą mailową .

§6

Zakup lekcji tańca z góry, jest jednocześnie obopólną zgodą klienta i Szkoły Tańca na zrealizowanie zadania, wszelkie specyfikacje, ustalane są emailowo na biuro@pierwszytaniec.poznan.pl lub korygowane na bieżąco na lekcji tańca.

Dokonujemy zakupu pakietu w formie przelewu lub przez SKLEP INTERNETOWY. Szkoła nie rozlicza się za usługę gotówkowo.

Wszelkie dane osobowe, kontakty telefoniczne, podane w formularzach, emailowe, lub poprzez przelewy na konto Szkoły Tańca są pufne i służą tylko weryfikacji klienta oraz identyfikacji, są zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych:

& 7

Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pakiet lekcji, jedynie w przypadku rażącego nie wywiązania się szkoły z odbycia lekcji w pakiecie( proporcjonalnie do ilości zajęć, jeżeli nie ma wolnych terminów do zrealizowania pakietu ze strony Szkoły Tanca.)

Nie odpowiadamy za sytuacje losowe, typu choroby, korki uliczne, lub tzw brak chęci uczestniczenia w zajeciach!

W przypadku losowego braku czasu na zrealizownie pakietu, braku kontaktu ze strony kursanta, maksymalny czas na zrealizowanie każdego pakietu od momentu Pierwszej lekcji Tańca to 6 miesięcy.

W przypadku nie odbycia się pierwszej lekcji i rezygnacji z usługi z przyczyn bliżej nieokreślonych, nie zwracamy również  pieniędzy/zaliczki. Każdy pakiet to rezerwacja Naszego potencjalnego czasu i rezerwacja sal.

Za jedną godzine lekcje uważamy 60 minut, instruktorzy mają prawą przedłużyć lekcje nieodpłatnie jeżeli wymaga tego sytuacja, także uczeń ma prawo skrócić lekcje, jeżeli uważa że zakres jest dostateczny lub wyczerpany, wtedy nie przedłużamy z tego tytułu lekcji na kolejnym spotkaniu.

§8

Zarezerwowane lekcje są ostateczne, ponieważ są elementem grafiku szkoły, jest możliwość przełożenia jednej lekcji z pakietu najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem lekcji, jeżeli uczeń nie uprzedzi o braku obecności , lekcja przepada lub w przypadku pojedynczej Szkoła może obciążyć go kosztami tej lekcji.

Zamówiona pojedyncza lekcja nieoplacona wczesniej lub pierwsza lekcja z pakietu odwołana w dowolnym czasie z nieuzasadnionej przyczyny podlega opłacie lekcji jednorazowej wg cennika.

Szkoła może obciążyć kursanta, jeżeli uprzedzał o rezerwacji, bez wpłaty wcześniejszej i doprowadził do pojawienia się instruktora na sali tanecznej.

Szanujmy wzajemnie swój czas, pieniądze i zaangażowanie.

§9

CHOREOGRAFIA ŚLUBNA

Choreografie ślubne tworzone są etapowo, pierwsza lekcja zawsze polega na roztańczeniu pary, lub rozpoznaniu możliwości oraz konsultacji, druga lekcja to nauka 1/4 choreografii, całość najczęściej jest na 8 lekcji z 10 lub 11 z 15 lekcji, tak że ostatnie lekcje są na jej szlif i ewentualne poprawki. Taki system pozwoli zaoszczędzić czas i dopasować ją do Państwa gustu i możliwości i wdrażać sukcesywnie zmiany, jeżeli takowe są potrzebne. Nie prezentujemy nigdy całości choreografii a sukcesywnie wdrażamy ją z biegiem lekcji.

§10

Szkoła stara się wywiązać z poleconego zadania, jednak nie gwarantujemy, że choreografia powstanie w obrębie pakietu, wszelkie dodatkowe lekcje zakupywane są po cenach uzgodnionych ze Szkołą Tańca.

§ 11

Na zajęcia przychodzimy wygodnie ubrani w ubraniach sportowych o ile instruktor nie zaleci inaczej( obuwie lub strój do występu) Obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, lub środków odurzających lub bycia pod ich wpływem, zajęcia odbywają się w atmosferze uwagi i koncentracji, nie kłócimy się z instruktorami lub partnerami, zachowujemy się w sposób kulturalny, który pozwala na maksymalne wyciągnięcie jak najwięcej nauki z godzin lekcji.

§12

Wszelkie kwestie sporne dotyczące prowadzonych zajęć, nieścisłości, uwagi rozstrzyga się na bieżąco, bezpośrednio u Instruktorów prowadzących kurs w trakcie trwania pakietu zajęć indywidualnych.

W przypadku nieścisłości nie wyjaśnionych w trakcie zajęć, jest mozliwośc reklamacji, na które Szkoła Tańca odpowiada w przeciągu 14 dni od wystawienia jej od klienta.

§13

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.