Pierwszy Taniec Poznań, ślub, taniec, pierwszy taniec, jak na wesele to na taniec, taneczne doświadczenia, przygoda z nauką tańca, nauka tańca poznań

Regulamin

Regulamin „Dance for Beginners”

STUDIA INDYWIDUALNEJ NAUKI TAŃCA Discofox Dance School sp.zo.0

§1

Pragniemy prowadzić kursy indywidualne na zasadach wzajemnego szacunku, wyrozumiałości i otwartości, stąd wiele zasad zapisanych może się rozmijać z docelową współpracą.

Staramy się być elastyczni.

Zrobimy dla Was wiele , pod warunkiem ze Wy też dacie z siebie bardzo dużo, chcemy aby zasada WIN& WIN gdzie obydwie strony są usatysfakcjonowane była myślą przewodnią Naszej Szkoły, jednakże specyfika współpracy w przygotowywaniu choreografii lub zajęć indywidualnych wymusza nakreślenie pewnych zasad, które pozwolą utrzymać równowagę w relacji klient/ instruktor/ szkoła.

§2

Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca oraz nauki indywidualnej jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu

§3

Przed rozpoczęciem zajęć klient ma obowiązek poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych, aby instruktorzy mogli dostosować poziom ćwiczeń do możliwości uczniów. Jednocześnie Szkoła Tańca nie odpowiada za wszelkie urazy na skutek ćwiczeń na zajęciach, a w szczególności w przypadku zatajenia tej informacji przez ucznia.

§4

Zajęcia indywidualne to nauka tańca w  sali tanecznej  lub w domu klienta pod nieustannym okiem instruktora, nauka choreografii, wiąże się również z przygotowaniem choreografii lub ewentualnym doborem lub zmiksowaniem muzyki co nie obciąża klienta dodatkowymi kosztami.

Klient w pierwszej kolejnosci zakupuje czas Szkoły Tańca w postaci pakietow lekcji indywidualnych. Szkoła Tańca, może zaanagazować się w klienta dodatkowo zatrudniajac drugiego instruktora aby byla mozliwosc cwiczen zarowno z partnerem i partnerka, lub w przypadku wywiazania sie ze stworzenia choreografii, wspolnie dobrac uzupelniajacy program np tanca uzytkowego, wszystko to zalezy od mozliwosci Szkoly w danym czasie a takze od szybkosci procesu uczenia sie klienta.

Nie ma możliwości odstąpienia od umowy,po dokonaniu płatności, ze względu na dość specyficzny rodzaj zamówienia przez klienta, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem; także Pierwszy Taniec nie jest produktem spójnym dla każdego, jest to usługa WYSOCE ZINDYWIDUALIZOWANA.

§5

1.Zakupu lekcji indywidualnych nauki tańca dokonuje się poprzez zakup pakietu/ pakietów lekcji indywidualnych z Nauki Pierwszego Tańca lub pakietów dla Singli zgodnie z aktualnym cennikiem Szkoły Tańca.

2. Zapłaty całości ceny za zakup pakietu lekcji indywidualnych z Nauki Pierwszego Tańca dokonuje się z ” chwilą rezerwacji” Pełna rezerwacja to zakup pakietu.

3. Istnieje możliwość wpłacenia zaliczki ( minimum 500 zł) na poczet ceny lekcji pakietu jeżeli ilość lekcji nie została ustalona, jednakże klient nie ma wtedy możliwości skorzystania z rabatów i preferencyjnych zniżek w systemie rezerwacyjnym.

4.Zakupu lekcji indywidualnych z nauki Pierwszego Tańca dokonuje się w formie płatności gotówkowej, płatności, kartą płatniczą, przelewu bankowego lub za pomocą sklepu internetowego.

5. Po zakupie pakietu lekcji indywidualnych z nauki Pierwszego Tańca ustalana jest pierwsza lekcja w ciągu 14 dni od daty zakupu pakietu. Na pierwszej lekcji ustalany jest tzw” sztywny grafik” zajęć indywidualnych obowiązujący obie strony.

6. Terminy zarezerwowanych lekcji indywidualnych nie podlegają zmianom, istnieje  możliwość przełożenia terminów lekcji indywidualnych z pakietu, w przypadku zakomunikowania do 24 godzin przed rozpoczęciem, w formie email, telefon, sms, 10% z pakietu ,czyli 1 godzina z pakietu 10, 2 z pakietu 15,20, czy 3 z pakietu , 30 o większych przełożeniach, należy skomunikować się ze wspólnikami Szkoły Tańca.

7. W przypadku braku odpowiedniej informacji ze strony klienta i jego braku obecności na lekcji, lekcja zamówiona przepada.

8.Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pakiet lekcji, jedynie w przypadku rażącego nie wywiązania się szkoły z odbycia lekcji w pakiecie( proporcjonalnie do ilości zajęć, jeżeli nie ma wolnych terminów do zrealizowania pakietu ze strony Szkoły Tańca.)

Nie odpowiadamy za sytuacje losowe, typu choroby, korki uliczne, urlopy, święta państwowe lub powszechne, oraz ogłoszone epidemie lub klęski żywiołowe, lub tzw brak chęci uczestniczenia w zajeciach!  Jeżeli nieobecność nie została ogłoszona z wyprzedzeniem, oraz proporcjonalnie do limitu nieobecności w pakiecie, nie uznajemy przyczyn tych nieobecności.

W przypadku losowego braku czasu na zrealizownie pakietu, braku kontaktu ze strony kursa,nta, maksymalny czas na zrealizowanie każdego pakietu od momentu Pierwszej lekcji Tańca to 6 miesięcy.

W przypadku nie odbycia się pierwszej lekcji i rezygnacji z usługi z przyczyn bliżej nieokreślonych, nie zwracamy również  pieniędzy/zaliczki. Każdy pakiet to rezerwacja Naszego potencjalnego czasu i rezerwacja sal.

9. W przypadkach nagłych i losowych możliwe są zastępstwa instruktora/ ów prowadzących lekcje indywidualne z danym klientem. Mogą one dotyczyć do 20% liczby lekcji z pakietu. W przypadku prośby Klienta o wyłączność określonych instruktorów Szkoła Tańca, może zażądać dopłaty w wysokości 50% ceny pakietu

W innych przypadkach losowych, utrata instruktora, poważna choroba, śmierć lub wyjazd zagraniczny, opiekę nad parą ślubną przejmują współwłaściciele Szkoły Tańca lub wyznaczają innego instruktora tańca.

&6

Wszelkie dane osobowe, kontakty telefoniczne, podane w formularzach, emailowe, lub poprzez przelewy na konto Szkoły Tańca są pufne i służą tylko weryfikacji klienta oraz identyfikacji, są zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
  • Dane mogą zostać przetwarzane przez Szkołę Tańca do informacji marketingowych o aktualnych kursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez Szkołe Tańca drogą elektroniczną lub telefoniczną, o ile klient pisemnie wcześniej zaznaczy, że nie wyraża zgody.

& 7

Podstawową jednostką lekcji tańca to 60 minut, na tej jednostce oparte są pakiety, nie prowadzimy zajęć 45 minutowych, lekcje mogą trwać 60, 75, 90, 105 minut, w niektórych przypadkach 120 minut, sumarycznie tworzą całość pakietu. Instruktor ma prawo wydłużyć lekcje o 15 minut o ile pozwala na to czas aby dokończyć materiał nieodpłatnie, także para ma prawo skrócić , jednakże nie wydłużamy z tego powodu kolejnej lekcji.

§8

Zamówiona pojedyncza lekcja nieoplacona wczesniej lub pierwsza lekcja z pakietu odwołana w dowolnym czasie z nieuzasadnionej przyczyny podlega opłacie lekcji jednorazowej wg cennika.

Szkoła może obciążyć kursanta, jeżeli uprzedzał o rezerwacji, bez wpłaty wcześniejszej i doprowadził do pojawienia się instruktora na sali tanecznej.

Szanujmy wzajemnie swój czas, pieniądze i zaangażowanie.

§9

CHOREOGRAFIA ŚLUBNA

Choreografie ślubne tworzone są etapowo, pierwsza lekcja zawsze polega na roztańczeniu pary, lub rozpoznaniu możliwości oraz konsultacji, druga lekcja to nauka 1/4 choreografii, całość najczęściej jest na 8 lekcji z 10 lub 11 z 15 lekcji, tak że ostatnie lekcje są na jej szlif i ewentualne poprawki. Taki system pozwoli zaoszczędzić czas i dopasować ją do Państwa gustu i możliwości i wdrażać sukcesywnie zmiany, jeżeli takowe są potrzebne. Nie prezentujemy nigdy całości choreografii a sukcesywnie wdrażamy ją z biegiem lekcji.

§10

Szkoła stara się wywiązać z poleconego zadania, jednak nie gwarantujemy, że choreografia powstanie w obrębie pakietu, wszelkie dodatkowe lekcje zakupywane są po cenach umownych uzgodnionych ze Szkołą Tańca. Zwyczajowo nie bierzemy pod uwagę ceny pojedynczej a raczej cenę z pakietu.

§ 11

Na zajęcia przychodzimy wygodnie ubrani w ubraniach sportowych o ile instruktor nie zaleci inaczej( obuwie lub strój do występu) Obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, lub środków odurzających lub bycia pod ich wpływem, zajęcia odbywają się w atmosferze uwagi i koncentracji, nie kłócimy się z instruktorami lub partnerami, zachowujemy się w sposób kulturalny, który pozwala na maksymalne wyciągnięcie jak najwięcej nauki z godzin lekcji.

§12

Wszelkie kwestie sporne dotyczące prowadzonych zajęć, nieścisłości, uwagi rozstrzyga się na bieżąco, bezpośrednio u Instruktorów prowadzących kurs w trakcie trwania pakietu zajęć indywidualnych.

W przypadku nieścisłości nie wyjaśnionych w trakcie zajęć, jest mozliwośc reklamacji, na które Szkoła Tańca odpowiada w przeciągu 14 dni od wystawienia jej od klienta.

§13

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.